KijkopKloosterzande


Stamboom Familie Voet uit Zeeuws-Vlaanderen. Ook hier te downloaden.

De Familie Voet
in Oost- en Zeeuws-Vlaanderen en in het Land van Waas.
Inleiding
De naam Voet is in het verleden te vinden in een brede strook langs de kust en de Schelde van het
toenmalige Graafschap Vlaanderen. De oudste teruggevonden vermeldingen gaan terug tot de 13de-14de
eeuw. De naam wordt dan gevonden in Sint-Winoksbergen (Frans Vlaanderen), Ieper en Brugge. In de
streek van Brugge komt hij in de 15de-16de eeuw voor, onder meer in het buitenpoortersboek van de stad.
Er bestaat een genealogie Voet die teruggaat tot 1216 in Ieper. Via Brugge en Antwerpen kwam dit
geslacht omstreeks 1650 in Overijssel (NL) terecht. Ook in het toenmalige hertogdom Brabant woonden in
die tijd naamdragers Voet.
Er is echter geen aantoonbaar verband tussen al deze takken en de familie Voet behandeld hierna.
Deze familie Voet was en is nog steeds gevestigd in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen en de
aangrenzende streek in Oost-Vlaanderen (B). In het vroegere historische Hulsterambacht woonden zij in
de polders rond de stad Hulst. In het begin van de 18de eeuw vestigde een afstammeling uit Hulst zich met
zijn broer in het land van Waas en werd de stamvader van een nieuwe tak van de familie.
Om de overzichtelijkheid te bevorderen is onze uiteenzetting gesplitst in twee delen. Het eerste
deel behandelt de gemeenschappelijke voorouders en de tak die in Nederland bleef. Het tweede deel gaat
over de tak die naar het Land van Waas uitweek.
1. De generaties Voet in Hulsterambacht.
De eerste drager van de familienaam Voet die in de registers van Hulsterambacht wordt vermeld is
Willem Voet. Hij trouwde in Hulst op 18 mei 1636 met Sara Pieters en had een zoon Pieter die op 26
december 1636 aldaar werd geboren en gedoopt.
Een mogelijkheid is dat de oorsprong van het Hulsters geslacht te zoeken is in het land van Waas. In
de penningkohieren 1570-1580 van Hulsterambacht komt de naam Voet alvast niet voor. Ook in de status
animarum van de Hulsterse parochie uit 1644 is er geen spoor van te vinden. Daarentegen is er rond 1590
in Bazel (B) een Wilhelmus Voet teruggevonden. Hij trouwde met Francisca Leonard en had drie kinderen:
Judoca, geboren 18 december 1593 in Bazel, en de tweeling Maria en Jan, geboren op 8 april 1597
eveneens in Bazel. Dit gezin verdween rond 1600 uit het Land van Waas. In 1636 duikt in Hulsterambacht
Willem Voet op. De naamgelijkenis is opvallend, maar geen afdoende bewijs, er ontbreken schakels om te
kunnen zeggen in welke mate en hoe Willem Voet verwant was met onze familie in Oost-Zeeuws-
Vlaanderen. Dit geldt ook voor Lieven Voet. Hij trouwde rond 1655 met Antonina Van der Neck, weduwe
van Pieter Arents en werd voogd over haar kinderen. Hij had zelf met haar nog drie kinderen:
1 Catharina, geboren omstreeks 1658;
2. Anna, geboren in Hontenisse op 19 februari 1660. geboren op 6 april 1681.
3. Maria, geboren in Hontenisse op21 januari 1662 en jong gestorven.
Lieven Voet zijn beroep was molenaar in Hontenisse. Hij overleed in 1663.
Vanaf hier hebben we de voorvaders terug kunnen vinden in de boeken van Hulsterambacht te beginnen
met:
I. Jan Voet de oude werd vermoedelijk omstreeks 1600 geboren. Hij trouwde op een onbekende
datum en plaats met Elisabeth van Petegem, in 1609 geboren als dochter van Jan van Petegem
en Anna Vergoes. Vier kinderen uit dit huwelijk zijn gevonden:
1. Michiel (volgt onder II.1)
2. Maria, geboren in Clinge op 1 februari 1653. Zij trouwde op 12 februari 1673 in De Klinge met
Joannes Van Geijsele. (Jan Van Gijsel) Zij woonden in Clingepolder en hadden tien kinderen, allen
geboren in Clinge en gedoopt in Hontenisse: Elisabeth, geboren 1 september 1673; Joannes, geboren
8 februari 1675; Judocus, geboren 24 augustus 1677; Petrus, geboren op 17 november 1678; Anna,
geboren op 6 april 1681 en jong gestorven; Anna, geboren op 1 juni 1682; Maria, geboren op 16
september 1683; Elisabeth, geboren op 9 januari 1685; Michael, geboren op 16 mei 1686 en jong
gestorven en Michael, geboren op 9 april 1690. Na het overlijden van haar man hertrouwde Maria op
9 september 1705 in De Klinge met Gillis Geerinx, weduwnaar van Elisabeth van de Voorde, landman
en wijnsteker van beroep. Zij overleed in Clinge op 7 mei 1707 en werd op 8 mei 1707 begraven in
De Klinge.
3. Anna, geboren in Clinge op 31 augustus 1654. Zij trouwde op 14 augustus 1677 in De Klinge met
Judocus De Keijzere. Zij hadden vier kinderen: Joannes geboren 6 april 1681; Anna geboren 29
januari 1687; Andreas 30 november 1688.;Judocus, geboren 9 september 1694. Anna overleed in
Clinge en werd op 29 augustus 1699 begraven in Hulst.
4. Jan ( volgt onder II.2)
Jan Voet de oude was molenaar in Clinge. Hij was er samen met Jan Baert eigenaar van het
Heijmeuleken. Hij bouwde ook samen met zijn zoon Jan een huis op grond waarop de molen stond. Hij
bleef daar op latere leeftijd wonen, tegen betaling van een huishuur voor het deel dan aan zijn zoon
toebehoorde. Hij werd begraven in Hulst op 31 maart 1688. Zijn weduwe overleed op 4 februari 1699 in
Clinge. Haar begrafenis werd ingeschreven in het begraafboek van Hulst op 5 februari 1699. In de
parochieregisters van De Klinge staat echter dat zij op 6 februari 1699 aldaar ter aarde werd besteld.
II.1 Michiel Voet werd omstreeks 1650 geboren. Hij trouwde op 21 april 1675 in de kerk van de
Polder van Namen met Catharina van Cooleghem aldaar geboren op 19 november 1650 en op 20 november
1650 gedoopt als dochter van Gillis van Cooleghem en Driesintje Moerman. Het echtpaar had acht
kinderen:
1. Jan (volgt III.1)
2. Peter, gedoopt op 9 maart 1679 in Hulst, overleden vóór juni 1683.
3. Cornelia, gedoopt op 3 maart 1680 in Fort Sint-Anna, overleden vóór maart 1682.
4. Cornelia, geboren op 2 maart 1682 en 3 dagen later gedoopt in de Polder van Namen. Zij
trouwde op 9 december 1700 in Hontenisse met Franciscus Fierens en overleed vóór 1717.
5. Petrus, gedoopt op 7 juni 1683 in Hulst, begraven op 8 oktober 1692 in Hulst.
6. Catharina, gedoopt op 16 april 1685 in Hulst. Zij trouwde op 10 juli 1707 in Hulst met Pieter
Danckaert geboren in Hulst op 10 oktober 1669 als zoon van Paschasius Danckaert en Anna van
de Velde. Catharina werd in Hulst begraven op 8 november 1714. Pieter Danckaert hertrouwde
met Amelberga Toen op 3 juni 1716. Zij kregen nog 3 kinderen: Françoise geboren in 1720,
Hermanus geboren in 1721 en Josina geboren in 1725. Pieter Danckaert werd op 3 april 1725
begraven in Hulst. Zij hadden een huis in de Bierkaaystraat en de Vischmarkt in Hulst en tevens
een aandeel in de Korenwindmolen aldaar en tevens aan contanten 526 pond.
7. Michiel, geboren op 11 september 1687 in Hulst, gedoopt 13 september 1687 en overleden vóór
september 1689.
8. Michiel, (volgt III.2)
Michiel Voet was zoals zijn vader molenaar van beroep. Hij nam nochtans diens molen in Clinge niet
over. Hij vestigde zich op de molen van zijn oom langs moederszijde, Pieter van Petegem. Die
overleed in 1665 als molenaar en brouwer in Lamswaarde. Hij pachtte de molen aldaar, maar was
tevens eigenaar van de molen en het molenhuis in Zandberg. Deze molen stond bij de schans van
Zandberg, op de dijk van de polder van Nieuwe Grouwe (vanaf 1687 Willem-Hendrikpolder genoemd).
Het molenhuis daarentegen stond beneden den dijk in Oudwe Grouwe. De waarde van molen en huis
werd in 1665 geschat op 250 pond gr.vl. Bij het overlijden van Michiel Voet werd de helft plus een
twaalfde van de molen overgedragen aan zijn oudste zoon Jan, die de exploitatie overnam. De rest
ging naar zijn weduwe Catharina van Coolegem en zijn overlevende kinderen Catharina en Michaël.
II.2 Jan Voet jongste zoon van Jan Voet de oude, werd gedoopt op 5 december 1655.
Hij trouwde met Catharina de Jonghe uit Nieuwkerken-Waas. De ondertrouw had plaats voor de
hervormde gemeente van Hulst op 9 februari 1675, het rooms-katholiek huwelijk op 24 februari
1675 in De Klinge. Het gezin telde drie kinderen:
1. Elisabeth, geboren in Clinge op 10 januari 1676 en op 11 januari 1676 gedoopt in Hulst. Zij is
overleden vóór 1681.
2. Jan, gedoopt in Hulst op 10 december 1676.
3. Huybrecht, geboren in Clinge op 6 oktober 1680 en dezelfde dag gedoopt in Stekene. Hij is
overleden op 27 november 1692 en 28 november 1692 begraven in De Klinge.
Aangezien zijn oudere broer Michiel zich op de molen op de Zandberg kon vestigen, volgde Jan
Voet zijn vader op als molenaar in Clinge. Hij nam de helft van de molen over en betaalde voor de
andere helft pacht aan Jan Baert. Hij bouwde tevens een hofstede op de grond die toebehoorde aan
het klooster van Baudeloo. Het gezin bezat langs Catharina de Jonghe ook land in Nieuwkerken en
Verrebroek. Jan Voet overleed op 10 mei 1681 in Clinge op vrij jonge leeftijd na de geboorte van
zijn tweede zoon. De weduwe hertrouwde met Huybrecht van Hooren, die eveneens molenaar was.
Zij overleed echter twee jaar later, op 18 augustus 1683. Zij werd in Hulst begraven op 21 augustus
1683. Jans broer Michiel werd voogd over de kinderen Jan en Huybrecht, die toen respectievelijk
7 en 3 jaar oud waren. Waarschijnlijk ging de molen door het tweede huwelijk over in andere handen.
In 1795 was Gillis de Munck molenaar in Clinge.
III.1 Jan Voet zoon van Michiel Voet werd op 18 mei 1675 geboren in de Polder van namen
en op 21 mei 1675 te Hulst gedoopt. Hij trouwde op 24 april 1700 in De Klinge met Anna van
Cauteren, geboren op 5 september 1681 als dochter van Cornelis van Cauteren en Maria Steps. Anna
werd op 7 september 1681 gedoopt in de Polder van Namen. Uit dit huwelijk werden 11 kinderen
geboren:
1. Petrus, geboren in Zandberg op 26 november 1701 en gedoopt op 27 november 1701 in De Klinge.
Hij overleed 11 december 1701 en werd begraven in De Klinge op 14 december 1701.
2. Michiel, (volgt onder IV.1)
3. Anna, geboren in Zandberg op 7 februari 1706 en gedoopt in Hontenisse op 9 februari 1706. Zij
is overleden vóór oktober 1708.
4. Jan, geboren in Zandberg op 9 oktober 1707 en dezelfde dag gedoopt in Hontenisse.
5. Anna Catharina, geboren in Zandberg op 27 oktober 1708 en op 28 oktober 1708 gedoopt in
Hulst.
6. Petrus, (volgt onder IV.2).
7. Jacobus, geboren in Zandberg op 25 maart 1711 en op 26 maart 1711 gedoopt in Hulst, aldaar
begraven op 15 februari 1716.
8. Maria Anna, geboren in Zandberg op 1 augustus 1712 en op 3 augustus 1712 gedoopt in Hulst. Zij
trouwde als 16-jarige op 13 juli 1729 in Hulst met de 33-jarige Gillis van Ombergen, geboren op
29 november 1696 in de Dullaertpolder als zoon van Adriaan van Ombergen en Elisabeth
Vossaert. Hij was weduwnaar van Joanna Catharina Timmermans. Joanna is begraven in Hulst op
11 november 1728. Het gezin had drie kinderen, allen geboren in de Dullaertpolder. Gillis van
Ombergen overleed in 1736. Maria Voet hertrouwde in Hulst op 18 juni 1738 met Adriaan de
Kerf, geboren in Bazel (B) op 13 november 1712 als zoon van Jan de Kerf en Judoca Vercauteren.
Hij woonde bij zijn huwelijk in Lamswaarde. Zij hadden nog twee kinderen; Petronella en
Francies. Maria werd in Hulst begraven op 5 juni 1748.
9. Joannes Franciscus, geboren in Zandberg op 9 januari 1714 en gedoopt in Hulst op 11 januari
1714. Hij werd begraven in Hulst op 15 februari 1716.
10. Jacoba, geboren in Zandberg op 2 december 1715 en op 4 december 1715 gedoopt in Hulst. Zij
trouwde op 16-jarige leeftijd op 5 december 1731 in Hulst met Franciscus Vereecken, molenaar
op de molen in Hontenisse. Hij was afkomstig van Hamme (B), maar vestigde zich in 1726 in
Hulsterambacht. Jacoba Voet hertrouwde na de dood van haar man, in Hengstdijk op 15 oktober
1746 met Kornelis Haneveer, geboren in Oosterhout en aldaar gedoopt op 2 juni 1713 als zoon
van Christiaen Haneveer en Maria van der Made. Hij woonde bij zijn huwelijk in Ossenisse.
11. Franciscus, geboren in Zandberg op 5 februari 1717 en gedoopt in Hulst op 7 februari 1717 en
begraven in Hulst op 3 juni 1717.
Opmerkelijk is dat Jan Voet in die tijd zijn kinderen niet toervertrouwde aan de plaatselijke
school. Het was integendeel de schoolmeester van Sinaai die voor hun onderwijs zorgde en
daarvoor een gage van drie pond kreeg uitbetaald.
Anna van Cauteren stierf kort na de geboorte van haar jongste zoon Franciscus. Zij werd
begraven in Hulst op 15 februari 1717. Op 27 maart 1717 liet weduwnaar Jan Voet een
boedelbeschrijving opmaken. Pieter Danckaert werd aangewezen als toeziend voogd over de
zeven (kort daarop zes) overlevende kinderen. Jan Voet hertrouwde voor de Hervormde
gemeente in Hulst op 24 april 1717 met Judoca (Josijne) Vereecken, geboren in Hamme in 1687.
Het Rooms-Katholiek huwelijk vond plaats in De Klinge op 2 mei 1717. Hij had met zijn tweede
vrouw nog vijf kinderen:
12. Theresia, geboren in Zandberg op 7 februari 1718. Zij trouwde op 13 februari 1737 in Hulst
voor de hervormde gemeente en op 14 februari 1737 voor de kerk met Jan Francies Cappendijck,
geboren in Cambron en gedoopt in de Polder van Namen op 26 april 1713 als zoon van Gillis
Cappendijck en Catharina Wittock. Het gezin vestigde zich in de Polder van Cambron. Theresia
Voet werd begraven in Hulst op 22 januari 1795. De weduwnaar werd kort daarop op 2 februari
1795 eveneens in Hulst begraven.
13. Franciscus (volgt onder IV.3).
14. Jacobus (volgt onder IV.4).
15. Josephus, geboren in Zandberg op 23 oktober 1723, begraven in Hulst op 10 november 1723.
16. Elisabeth, geboren in Zandberg op 9 oktober 1724. Zij trouwde in Hulst op 4 juni 1749 met
Peter Rosseel uit de Willem-Hendrikspolder, zoon van Cornelis Rosseel en Elisabeth Hofkerel.
Zij vestigden zich in het gehucht Roversberg, waar Pieter overleed op 14 augustus 1784.
Elisabeth overleed op 16 mei 1799 in Graauw.
Jan Voet baatte op de Zandberg de molen uit die hij overnam van zijn vader. Hij betaalde aan zijn
moeder, zijn broer Michiel en zijn schoonvader Pieter Danckaert pacht voor het deel dat zij in de
molen hadden. Hij liet zich in zijn werk bijstaan door molenaarsknecht Joost Buijl. De molenaar was
het recht van wind (molenaccijns) verschuldigd aan de ontvanger van de geestelijke goederen in
Hulst. Op het molenhuis, de schuur en de stallingen moest hij een cijns betalen aan de erfgenamen
van de koning van Groot-Brittannië, later aan de Prins van Oranje en Nassau. De molen was in 1717
ongeveer 191 pond. waard en het molenhuis met zijn bijgebouwen meer dan 146 pond. Jan Voet
bezat uit de erfenis van zijn ouders ook nog verscheidene stukken grond: zeven gemeten in de
Polder van Langendam en acht in de polder van Oude Grouwe. Zijn vrouw bezat eveneens acht
gemeten land in de polder van Clinge. Tijdens zijn tweede huwelijk breidde Jan Voet zijn
eigendommen nog uit. Hij kocht vlak bij de molen in de Willen-Hendrikspolder een brouwerij. Deze
stond op cijnsgrond van de Prins van Oranje. In de stad Hulst kocht hij een huis op de Overdam.
Voorts verwierf hij ongeveer 15 gemeten land in de polder van Langendam en pachtte tevens meer
dan 50 gemeten landbouwgrond. Hij liet zich als molenaar en landbouwer helpen door een
molenaarsknecht en een paardenknecht. Bij zijn overlijden in 1726 werden zijn onroerende goederen
geschat op meer dan 320 pond. Zijn deel in de molen was bovendien bijna 330 pond waard. Hij bezat
ook nog ongeveer 200 pond aan contante penningen, obligaties en te innen landpachten. Jan Voet
werd 50 jaar oud. Hij werd begraven op 16 april 1726 in Hulst. Zijn broer Michiel werd voogd over
de minderjarige kinderen. De weduwe hertrouwde kort daarop met de 12 jaar jongere Andries
Buijsrogge, geboren op 1 mei 1700 in de Dullaertpolder als zoon van Jan Buijsroggen en Elisabeth
Vossaert wonende in de Willem-Hendrikspolder. Hij nam de exploitatie van de molen, de brouwerij
en de herberg over. De andere onroerende goederen bleven volledig in eigendom van Jan Voet’s
weduwe en zijn tien nog levende kinderen. Judoca Vereecken overleed op 77-jarige leeftijd en werd
in Hulst begraven op 16 maart 1763. Andries Buijsrogge bleef op de molen tot hij op 83-jarige
leeftijd overleed. Hij werd begraven in Hulst op 26 januari 1784.
III.2 Michiel Voet zoon van Michiel Voet werd geboren in Zandberg op 30 september
1689 en gedoopt in Hulst op 1 oktober 1689. Hij trouwde op 25-jarige leeftijd op 17 april 1715 in
Hulst met Josijne de Waal, geboren in Langendam op 3 november 1690 en dezelfde dag gedoopt in
Hontenisse als dochter van Pieter de Waal (o verleden in 1706), tavernier in de Polder van
Langendam, en Catharina Lambrechts. Uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren:
1. Catharina, geboren op 22 april 1715 in Zandberg en op 23 april 1715 gedoopt in Hulst. Zij trouwde
in Hulst op 7 april 1734 met Adriaan Randonck, geboren in Lamswaarde en wonende in de
Melopolder. Het echtpaar vestigde zich in een huis op een vijf gemeten grote cijnsgrond van de
Prins van Oranje in de Willem-Hendrikspolder. Het echtpaar had zeven kinderen. Adriaan Randonck
overleed in het najaar van 1755. De weduwe hertrouwde in Hulst op 28 december 1755 met Matthijs
van Hoye, geboren in Hamme en wonende in Hulster Nieuwland. Hij overleed vóór 1794. Catharina
werd begraven in Hulst op 15 april 1794.
2. Francies, (volgt onder IV.5). geboren 29 juli 1716 in Zandberg
3. Jan, (volgt onder IV.6). geboren op 27 september 1717 in Nieuwe Grouwe.
4. Petronella, geboren in Grouw (Zandberg) op 20 april 1719 en is op 21 april 1719 gedoopt in
Lamswaarde. Zij trouwde in lamswaarde op 16 december 1745 met Jan De Smi(d)t, landman in de
polder van Langendam. Zij overleed aldaar in 1773. Er waren toen 7 kinderen in leven, allen geboren
in Langendam.
5. Elisabeth, geboren in Zandberg (Grouwe) op 3 oktober 1720 en op 5 oktober 1720 gedoopt in
Hontenisse. Zij trouwde op 20 september 1741 in Hulst met Pieter Waelpoel geboren in Kallo op 28
oktober 1717 als zoon van Petrus Waelpoel en Elisabeth Rombouts. Hij was schoenmakersknecht en
woonde al vanaf zijn vijfde jaar in Zandberg. Zij hadden een huis, staande op cijnsgrond van de prins
van Oranje. Zij hadden vijf kinderen. Elisabeth Voet werd op 7 februari 1753 begraven in Hulst en
6. Machiel, geboren in Zandberg op 14 november 1721 en gedoopt in Hontenisse op 16 november 1721.
Hij is overleden vóór 1732.
7. Gillis, (Egidius) geboren op 6 april 1723 in Zandberg en op 8 april 1723 gedoopt in Hulst. Hij
trouwde op 8 juli 1770 in Hulst met Appolonia Fierens, weduwe met vijf kinderen van Jan Buijs. Zij
werd begraven in Hulst op 31 maart 1789. Gillis overleed na 1796.
8. Cornelia, geboren in Zandberg op 11 februari 1727 en op 13 februari 1727 gedoopt in Hontenisse.
Zij overleed vóór 1732.
9. Cornelis, geboren in Grouwe op 24 februari 1728 en op 26 februari 1728 gedoopt in Hontenisse. Hij
is overleden vóór 1732.
10. Maria Anna, geboren in Zandberg op 16 oktober 1730 en op 18 oktober 1730 gedoopt in Hontenisse.
Zij is overleden vóór 1732.
11. Jacoba, geboren in Grouwe op 12 oktober 1731 en op 14 oktober 1731 gedoopt in Hontenisse. Zij
trouwde in Hulst op 10 juni 1759 met Cornelis Pleke, geboren in Sint Jansteen (geen kinderen) en
hertrouwde in Hulst op 2 maart 1766 met Jan de Bruijn, weduwnaar van Maria van Goethem en
wonende in Oude Grouwe. Hij werd geboren in Hontenisse op 27 augustus 1735 als zoon van Jan de
Bruijn en Pieternella Willemsen en overleed op 9 mei 1799.
12. Machiel, (volgt onder IV.7)
13. Petrus, geboren op 5 maart 1735 in Zandberg en op 7 maart 1735 gedoopt in Hulst, waarschijnlijk
begraven in Hulst op 15 april 1735.
Josijne de Wael werd in Hulst begraven op 12 oktober 1760. Machiel stierf op 90-jarige leeftijd tijdens
de winter in 1780 in zandberg en werd begraven op 9 februari 1780 in Hulst. In de telling van 1739 staat
hij vermeldt als Machiel Voet, 49 jaar, landman en tavenier in Graauw. Hij baatte er ook nog een kleine
winkel uit. Hij woonde in een huis met twee schuren, gelegen op pachtland van de Prins van Oranje. Hij
pachtte eveneens een hofstede en landerijen in Clinge. Bij het overlijden van zijn vrouw in 1760 had hij
op zijn bedrijf 11 paarden en 4 veulens en 18 stuks vee. Op Rilland (Zuid Beveland) graasde een kudde van
96 schapen die hem toebehoorde. Verscheidene familieleden, waaronder zijn nog ongehuwde kinderen,
Francies, Gillis en Jacoba waren bij hem in dienst. Het sterfhuis had een batig saldo van 415 pond. Bij
zijn overlijden in 1780 had hij 7 paarden en 9 stuks vee. Hij had na 1760 nog 35 gemeten grond gekocht
en pachtte meer dan 80 gemeten grond in de polders van Langendam, Willem-Hendrikpolder en Klein
Kieldrecht. De opbrengst van de oogst 1779, bestaande uit rogge, haver, tarwe, gerst, bonen en erwten,
lag nog in de schuren en gedeeltelijk ook op een schip dat naar Rotterdam zou uitvaren. Hij had
bovendien een woonhuis met schuur en stal gebouwd op pachtland van de Prins van Oranje in de polder
van Langendam. Zijn zoon Machiel woonde hierin. Toch liet hij zijn boerderij over aan zijn kleinzoon
Pieter Jozef Waelpoel, die er een schuld van 2000 gulden á 3 % voor opnam. Hij mocht die naar
goeddunken afbetalen aan de andere erfgenamen. Michiel Voet had tijdens zijn leven een behoorlijk
fortuin bijeen gebracht. De schatters die in 1780 de boedelverkaveling uitvoerden, noteerden dat zij
vier zakken aantroffen gevuld met voor ongeveer 2300 gulden Zeeuwse Rijksdaalders. Elders in de
woning vonden zij bijna 300 gouden en zilveren muntstukken van diverse waarde. Aan verscheidene zonen
en schoonzonen had Michiel Voet bovendien geld geleend. Hij was tenslotte ook nog voor een achtste
deel mede-eigenaar van de molen op de Zandberg.
IV.1 Michaël Voet (zie deel 2 De generaties Voet in het Land van Waas).
IV.2 Petrus Voet (zie deel 2 De generaties Voet in het land van Waas). Geboren 25 januari 1710.
IV.3 Franciscus Voet zoon van Jan Voet (geboren 1675), werd op 17 oktober 1719 in Zandberg
geboren. Hij trouwde op een onbekende plaats en datum met Joanna Keppens. Zij hadden vijf kinderen:
1. Francies, geboren circa 1748.
2. Gijsbrecht, geboren ca. 1751, begraven op 30 juni 1775 in Hulst.
3. Elisabeth, geboren circa 1753.
4. Andries, (volgt onder V.1)
5. Gillis, geboren ca. 1757 en begraven in Hulst 25 februari 1772.
Na eerst als molenaarsknecht te hebben gewerkt bij zijn schoonbroer Francies Vereecken in Hontenisse,
vestigde Francies Voet zich als landbouwer in een huis met schuur en bakhuis, staande op zeven gemeten
pachtland van de Prins van Oranje op de Zandberg. Bij zijn overlijden werd de waarde van het huis geschat
op 300 pond. Hij werd begraven in Hulst op 23 augustus 1764. Zijn vijf kinderen leefden toen nog. Hun oom
Pieter Rosseel werd voogd. Uit de boedelbeschrijving blijkt dat hij meer dan 100 gemeten land bewerkte.
Hij had 6 paarden en 2 veulens voor labeur(zwaar inspannend werk) en vervoer en als vee 7 koeien, 4
vaarzen en 2 kalveren. Hij verbouwde hoofdzakelijk graan, vooral tarwe en daarnaast rogge, gerst en
haver. Uit het grote aantal zakken graan die in zijn schuur lagen, kon men afleiden dat hij ook actief was in
de graanhandel. De totale waarde van die voorraden bedroeg meer dan 225 pond. Het sterfhuis had een
batig saldo van bijna 668 pond.
IV.4 Jacobus Voet zoon van Jan Voet (geboren 1675), werd geboren in Zandberg op 20 november
1721. Hij trouwde op 8 juli 1745 met Carlina Boergillion, weduwe van Lieven Verwilligen (gestorven 18
januari 1745 in de Willem-Hendrikpolder). Catharine Boergillion werd geboren in Vrasene op 25 februari
1712 als dochter van Marcus Boergillion en Joanna Weyns. Het echtpaar bezat een huis met schuur en
wagenhuis staande op 73 gemeten pachtland van de Prins van Oranje in de Willem-Hendrikpolder. In
Vrasene bezat het echtpaar twee stukken land met een oppervlakte van 730 roeden. Jacobus Voet verloor
zijn vrouw vrij kort na zijn huwelijk op 25 juni 1746, zonder dat er kinderen waren. De liquidatie van het
sterfhuis gebeurde ten voordele van de twee kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw. Op 7 januari
1748 hertrouwde hij in Hontenisse met Brigitta Claessen, aldaar geboren op 11 juli 1723 als dochter van
Cornelis Claessen en Cornelia van Damme. De ondertrouw vond plaats voor de hervormde gemeente in Hulst
op 23 december 1747. Zij trouwden voor de kerk in Groenendijk op 7 januari 1748. Uit dit huwelijk werden
13 kinderen geboren:
1. Judoca, geboren in Lamswaarde op 29 oktober 1748. Zij trouwde in Hulst op 2 oktober 1768 met
Petrus Franciscus De Clippelaere geboren in De Klinge op 28 maart 1745 als zoon van Jacobus De
Clippelaer (gestorven De Klinge 25 februari 1783) en Joanna Maria Rottier (gestorven De Klinge 23
november 1756). Uit dit huwelijk werden de volgende kindern in De Klinge gedoopt:
a. Antonius, geboren op 1 augustus 1775 en overleden op 27 september 1775.
b. Antonius, geboren op 3 februari 1777 en overleden op 11 februari 1777.
c. Modestus, geboren op 9 juli 1778.
d. Anna Catharina, geboren op 28 december 1780.
e. Joannes Franciscus, geboren op 14 mei 1783.
2. Cornelia, geboren in Willem-Hendrikpolder op 14 november 1749, overleden op 26 juli 1750.
3. Elisabeth, geboren in Willem-Hendrikpolder op 18 februari 1751 en begraven in Hulst op 9 juli 1751.
4. Theresia, , geboren in Willem-Hendrikpolder op 2 november 1753. Zij trouwde voor de kerk op 21
januari 1781 en voor de Hervormde Gemeente in Hulst op 4 februari 1781 met Ferdinand Boeijkens,
geboren in Kallo op 17 juli 1751 als zoon van Adriaan Boeijkens en Anna Catharina Stoop. Ferdinand
Boeijkens overleed op 28 augustus 1797 in Graauw en Langendam. Zij hertrouwde in Graauw en
Langendam op 21 december 1797 met Ferdinand de Breuck, geboren in Sint-Gillis-Waas op 5 juni
1772, als zoon van Anton de Breuck en Joanna van Fraeyenhove. Theresia overleed in Graauw en
Langendam op 7 november 1831. Ferdinand de Breuck overleed op 22 augustus 1834.
5. Apollonia, geboren in Lamswaarde op 9 juni 1755. Zij trouwde na 1783 met Gerardus Geleyn,
weduwnaar van Judoca Danckaert. Apollonia overleed in Graauw en Langedam op 9 februari 1830.
6. Andries, geboren in Lamswaarde op 12 juli 1757 en overleden op 30 juli 1757.
7. Maria Cornelia, geboren in Lamswaarde op 24 november 1758. (zie ook V.1)
8. Anna Catharina, geboren in Lamswaarde op 24 november 1760. Zij trouwde voor de kerk in Hulst
op 28 september 1788 met Adrianus Marinus Blommaert, geboren in Hulst op 10 juni 1764 als zoon
van Antonius Blommaert en Josina Rosier. Anna Catharina overleed in Hulst op 10 april 1837 en
Adriaan Blommaert op 29 december 1846.
9. Elisabeth, geboren in Lamswaarde op 28 juli 1762.
10. Andries, geboren in Lamswaarde op 28 juli 1762 en overleden op 27 augustus 1762.
11. Joanna Maria, geboren in Lamswaarde op 23 februari 1764. Zij trouwde op ? (ondertrouw in Hulst
9 april 1785) met Pieter De Pauw, geboren in Verrebroek op 17 september 1760 als zoon van Arnold
De Pauw (overleden Verrebroek 1 september 1774) en Maria van Esbroeck (overleden Verrebroek 14
juni 1763). Zij hadden acht kinderen: Jacobus, geboren op 14 april 1798; Isabella Jacoba, geboren
op 10 juni 1799; Catharina, geboren op 14 september 1800; Marianna, geboren op 10 december 1802;
Anna Catharina geboren op 26 december 1803; Pieter, geboren op 18 februari 1805; Pieter
Augustinus, geboren op 10 december 1806 en Brigitte, geboren op 15 juni 1806. Het echtpaar
overleed in Graauw en Langendam. Joanna Maria op 5 november 1833 en Pieter De Pauw op 26
november 1826.
12. Elisabeth, geboren in Langendam op 12 december 1765. Zij trouwde in Hulst op 26 januari 1790
met Francies Bouwens. Het echtpaar kreeg 8 kinderen: Carolina, geboren op 2 mei 1798; Jan
Francies, geboren op 15 november 1800; Francisca, geboren op 2 maart 1802; Pieternella, Jacoba
geboren op 24 juni 1803; de tweeling Johanna Maria en Maria Anna, geboren op 13 juli 1804;
Antoon, geboren op 8 september 1805 en Andries, geboren op 14 november 1806. Elisabeth
overleed in Graauw en Langendam op 30 november 1820 op 54-jarige leeftijd.
13. Maria Anna, geboren in Lamswaarde op 24 april 1769, landbouwster van beroep. Zij trouwde in
Graauw en Langendam op 3 april 1798 met Gillis Heyman, geboren in Stoppeldijk als zoon van
Judocus Heyman en Apollonia Duvilee. Beiden overleden in Graauw en Langendam, Maria Anna op
15 augustus 1839 en Gillis Heyman op 18 april 1828.
Jacobus Voet, was tijdens zijn tweede huwelijk met Brigitta Claessen gevestigd als landbouwer in
een huis en schuur gelegen in de polder van Langendam, waar hij ook nog ongeveer 4,5 gemeten land bezat.
Hij had er twee melkkoeien. Bij zijn overlijden bedroeg het batig saldo van het sterfhuis 52 pond. Hij
overleed in Langendam en werd in Hulst begraven op 26 maart 1783. De vijf jongste meisjes waren nog
minderjarig en werden onder voogdij geplaatst van hub zwager Ferdinand Boeijkens. Brigitta Claessen
overleed in Graauw en Langendam op 18 februari 1805.
IV.5 Francies Voet zoon van Michiel Voet (geboren 30-09-1689) werd geboren op 29-09-1716 in
Hulst. Hij trouwde rooms-katholiek in De Klinge op 21 mei 1769 met Anna Maria Stoop. Het huwelijk voor
de hervormde gemeente in Hulst vond plaats op 2 juli 1769. Uit dit huwelijk werden eerst een tweeling en
later nog twee kinderen geboren, allen gedoopt in De Klinge:
1. Gillis, (volgt onder V.2).
2. Maria Theresia, geboren op 15 mei 1769 in Clinge, begraven in De Klinge op 23 mei 1769.
3. Catharina Michelina, geboren op 22 mei 1770 in Clinge, overleden vóór 1780.
4. Joannes Jacobus, geboren op 2 januari 1772 in Clinge, begraven in Hulst op 11 januari 1772.
Francies Voet was landman in de Clingepolder. Hij had er een hofstede met stallingen en ongeveer 60
gemeten land gekocht maar had er bij zijn overlijden nog 6000 gulden schuld op staan, waarvan hij een
derde geleend had bij zijn vader Michiel Voet. Hij verpachtte de hoeve aan zijn vader en inde daarvoor
een huurloon van iets meer dan acht pond per jaar. Hij overleed begin 1773 werd begraven in De Klinge op
14 januari 1773. In het begraafboek van Hulst staat deze eveneens ingeschreven op 16 januari 1773. Anna
Maria Stoop was op het moment van overlijden van Francies geestesziek en daardoor niet in staat haar
zaken te beheren, zodat de hoofdschepenen haar op 12 juni 1773 onder curatele plaatsten. Francies broer
Jan werd als voogd aangesteld over de twee overlevende kinderen Gillis en Catharina, die toen
respectievelijk vier en drie jaar oud waren.
IV. 6 Jan Voet zoon van Michiel Voet (geboren 30-09-1689), werd omstreeks 1717 geboren in
Zandberg, maar woonde bij zijn huwelijk in Clinge. Hij trouwde rooms-katholiek in De Klinge op 17 april
1758 met Maria Anna Verellen geboren in De Klinge op 22 maart 1723 als dochter van Jan Baptist Verellen
en Elisabeth Roené. Zij was weduwe van Jan de Kock. Het huwelijk voor de hervormde gemeente vond
plaats in Hulst op 30 april 1758. Uit dit huwelijk werden 3 meisjes geboren, allen geboren en gedoopt in De
Klinge:
1. Isabella Michelina, geboren op 2 maart 1759. Op 23 mei 1784 vond haar ondertrouw met
Augustinus, Franciscus D’Hooghe uit De Klinge plaats in Hulst. Het huwelijk ging blijkbaar niet door.
Kort na de ondertrouw werd een kind geboren dat als Augustinus Voet werd gedoopt. Het kind
overleed na acht maanden en werd op 23 april 1785 in De Klinge begraven, Zij trouwde uiteindelijk
in De Klinge op 4 februari 1788 met Jozef De Kimpe, geboren aldaar op 13 augustus 1763 als zoon
van Jan Franciscus en Anna Catharina Step. Het gezin vestigde zich in de Clingepolder.
2. Anna Theresia, geboren op 22 oktober 1762. Zij trouwde voor de Hervormde gemeente in Hulst op
19 mei 1782 en op 20 mei 1782 rooms-katholiek in De Klinge met Petrus Johannes D’Hont, geboren
in De Klinge op 17 januari 1758 als zoon van Franciscus D’Hont en Anna Stevens. Het gezin vestigde
zich op een landbouwbedrijf in de Clingepolder. Zij overleed in Clinge op 2 november 1833.
3. Petronella Jacoba, geboren op 6 oktober 1764. Zij trouwde voor de Hervormde gemeente in Hulst
op 21 november 1784 en op 23 november 1784 rooms-katholiek in De Klinge met Bernardus Jaspers
uit Sint Pauwels.
aria Anna Verellen werd op 17 april 1782 begraven in Hulst. Uit de boedelbeschrijving blijkt dat het
sterfhuis erfland bezat in Sint-Gillis en Sint-Jansteen. Jan Voet stierf in Clinge in de Gravenstraat op 25
november 1799 op 82-jarige leeftijd.
IV.7 Michiel Voet, zoon van Michiel Voet (geboren 30-09-1689) werd in Hontenisse geboren
op 14-11-1721. Hij trouwde op 17 juni 1754 voor de Hervormde gemeente in Hulst met Aldegonda
Verbruggen. Aldegonda is geboren 16-03-1731 in Lamswaarde, dochter van André Verbruggen en
Aldegonda Pottelberg. Michiel is overleden op 05-01-1801, 79 jaar oud, in Lamswaarde. Aldegonda
Verbruggen is overleden in Graauw en Langendam op 23-01-1799, 67 jaar oud. Uit dit huwelijk werden
vier kinderen geboren:
1. Michael, (volgt onder VI.1)
2. Petronella, geboren op 7 oktober 1768 in Grouwe en vermoedelijk overleden in Langendam en
begraven in Hulst op 24 juli 1770.
3. Jacobus, (volgt onder VI.2)
4. Petrus Josephus, geboren op 22 oktober 1776 in Grouwe, vermoedelijk overleden in Langendam en
begraven op 31 maart 1779 in Hulst.
V.1 Andries Voet, zoon van Franciscus Voet (geboren 17 oktober 1719) werd geboren omstreeks
1760. Hij trouwde omstreeks 1786 met Cornelia Voet. Het echtpaar had zes kinderen, allen geboren in
Zandberg:
1. Cornelis, geboren op 8 augustus 1787, begraven in Hulst op 1 augustus 1787.
2. Adrianus Theodorus, geboren op 23 augustus 1789.
3. Joannes Franciscus, geboren op 15 juni 1791.
4. Anna Catharina, geboren op 15 juni 1791, tweelingzuster van Joannes.
5. Maria Anna, geboren op 31 augustus 1793.
6. Dorothea, geboren op 14 maart 1795.
Op 15 augustus 1791 werden twee kinderen van Andries Voet in Hulst begraven. Meer dan waarschijnlijk
ging het om de tweeling Johannes Franciscus en Anna Catharina, geboren op 15 juni 1791. Andries
overleed op 18 augustus 1803 te Hontenisse op 43-jarige leeftijd. Hij was van beroep: arbieder. Maria
Cornelia Voet is overleden na 1795.
V.2 Gillis Voet, zoon van Francies Voet (geboren op 17 oktober 1719) werd geboren op 15 mei 1769
in Clinge. Hij trouwde op 3 november 1795 in De klinge met Dorothea Huigens, geboren op 15 januari
1776 en op dezelfde dag gedoopt in De Klinge. Zij was de dochter van Cornelis Huigens en Maria
goossens. Haar moeder was volgens de doopakte afkomstig uit Mechelen. Het gezin vestigde zich in
Sint-Jansteen. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren:
1. Joanna Catharina, geboren in Sint Jansteen rond 1797. Zij trouwde in Koewacht op 13
november 1824 met Andries Polfliet, geboren aldaar als zoon van Josephus Polfliet en Joanna Theresia
Verstraten. Zij hertrouwde na het overlijden van Andries op 7 december 1829 in Koewacht, aldaar op 11
april 1834 met Dominicus de Groene, weduwnaar van Anna Coleta de Smet. Het kerkelijk huwelijk vond
op 12 april 1834 eveneens plaats in Koewacht. Zij overleed in Koewacht op 2 maart 1837.
2. Augustinus, geboren in Sint-Jansteen rond 1798. Hij trouwde in Hulst op 3 juni 1829 met
Catharina Verstraten uit Stoppeldijk. Hij is overleden in Sint-Jansteen op 10 december 1831.
3. Isabella Marie Josephine, dienstmeid, geboren in Sint-Jansteen rond 1808. Zij trouwde aldaar
op 7 november 1833 met Johannes Baptiste d’Haene, geboren in Westdorpe als zoon van jacobus
d’Haene en Maria Judoca Talboom. Zij overleed in Westdorpe op 7 september 1884.
Gillis, overleed in Sint-Jansteen op 29 september 1811 op 43-jarige leeftijd. Zijn weduwe overleed in
Clinge op 16 juli 1840.
VI.1 Michael Voet, zoon van Michel Voet (geboren 14-11-1721) werd in Grouwe geboren op 8
februari 1765. Hij trouwde in Hulst op 18 maart 1798 met Joanna Schelfhout, geboren in Lamswaarde
als dochter van Paul Schelfhout en Maria Rosseel. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren:
1. Pieter Johannes, (volgt onder VII.1)
Joanna Schelfhout stierf in Hontenisse op 29 september 1802. Weduwnaar Michael hertrouwde op 24
augustus 1803 in Stoppeldijk met de 14 jaar oudere Joanna Cornelia Claessen, geboren in Stoppeldijk op
3 december 1750 als dochter van Francies Claessen en Marianne Sloot en weduwe van achtervolgens
Adriaan Hamerlinck en Pieter Baert. Na haar overlijden trouwde Michael op 60-jarige leeftijd voor de
derde keer, met de 49-jarige weduwe Joanna van Goethem. Zij overleed in Hontenisse op 17 november
1830. Hij overleed aldaar op 24 juni 1847, 82 jaar oud. Bij het overlijden van Cornelia Claessen kreeg
Michael de volgende eigendommen in bezit: Een hofstede bestaande uit huis met schuur en wagenhuis
met aanbouwen, 2 bunderen, 60 roeden en 50 ellen land in de Pauluspolder in Stoppeldijk.
VI.2 Jacobus Voet, zoon van Michael Voet (geboren 14-11-1721), geboren op 3 december 1771 in
Grouwe. Jacobus was landbouwer en winkelier in Grouwe. Hij trouwde op 18-02-1799 met Judoca van de
Brande. Zij hadden tien kinderen allen geboren in Graauw en Langendam:
1. Michiel, geboren 8 september 1799, hij was arbeider van beroep en overleed op 27-jarige
leeftijd in Graauw op 31 oktober 1826.
2. Francoise, geboren op 16 januari 1801. Zij is overleden op 8-jarige leeftijd in Graauw en
Langendam.
3. Levenloos geboren kind op 29 december 1803.
4. Johanna Scholestica, geboren op 14 december 1804, overleden op 22 december 1804, 19 dagen
oud.
5. Pieter Augustinus, geboren op 12 december 1805, hij was landbouwer en overleed op 39-jarige
leeftijd in Graauw op 16-12-1844.
6. Jan Francies, geboren op 6 april 1810, overleden te Graauw en Langendam op 5september 1820
op 10-jarige leeftid
7. Jacobus, geboren 12 januari 1811. Hij is overleden op 30 oktober 1830 op 19-jarige leeftijd, hij
was ongehuwd en landarbeider van beroep.
8. Cornelis, geboren 25 september 1812. Cornelis is overleden op 6 april 1872 op 59-jarige leeftijd,
hij was ongehuwd en kleermaker van beroep.
9. Anna Maria, geboren 11 november 1810 overleden op 4 januari 1814 te Graauw, 8 weken oud.
10. Constantinus, geboren 8 juni 1817.
Judoca overleed in Graauw en Langendam op 10 februari 1834. Jacobus overleed op 74-jarige leeftijd in
Graauw en Langendam op 22 juni 1847.